Publikacje naukowe

Autor książek i artykułów

Marek Panfil jest cenionym autorem książek ekonomicznych, publikacji, opracowań z tematu finansów, a szczególnie:

 • wycen przedsiębiorstw, w tym spółek kapitałowych
 • wyceny aktywów niematerialnych,
 • finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw z wykorzystaniem aniołów biznesu, funduszy private equity / venture capital, mezzanine etc.,
 • analizy i interpretacji sprawozdań finansowych,
 • biznesplanu,
 • finansów projektów inwestycyjnych.

Książki były nagradzane między innymi:

 • Grand Prix i nagroda Targów Wydawnictw Ekonomicznych jako najlepsza publikacja
  w kategorii Finanse i Bankowość
 • Nagroda Targów Wydawców Ekonomicznych w kategorii Teoria i praktyka biznesu
 • Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia pierwszego w zakresie działalności naukowej
 • Nagroda „Złote Skrzydła” Gazety Prawnej  za najlepszą publikację w kategorii Zarządzanie

Książki o wycenie i finansach przedsiębiorstwa

Wycena spółek w warunkach kryzysu Przypadek pandemii 
książka Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie
Fundusze private equity – wpływ na wartość spółki wyceny
Metody wyceny spółki – perspektywa klienta i inwestora publikacja książkowa
Wycena biznesu w praktyce. Metody i przykłady wycen przedsiębiorstw
książka Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Studia przypadków.
Wycena przedsiębiorstw. Od teorii do praktyki książka z finansów
książka o wycenie przedsiębiorstw Od teorii do praktyki.
Wyceny przedsiębiorstw Business Valuation (商值——商业价值评估的理论与方法 )
książka dylematy wyceny przedsiębiorstwa
Wycena spółek z WIG30: Specyfika, Metody, Przykłady
książka Project Finance with Excel. A Basic Approach
książka znaczenie wyceny własności intelektualnej marek panfil
01
Autor / współautor książek
0
Autor / współautor artykułów biznesowych
0
Promotor prac magisterskich
0
Liczba słuchaczy na wykładach i szkoleniach

Prezentacje o wycenach przedsiębiorstw

wyceny przedsiębiorstw na Ukrainie
Jakie są metody wyceny technologii
WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH DLA POTRZEB ALOKACJI CENY NABYCIA WEDŁUG MSSF 3
czynniki wzrostu wartości e-commerce allegro