Publikacje naukowe

Autor książek i artykułów

Marek Panfil jest cenionym autorem książek ekonomicznych, publikacji, opracowań z tematu finansów, a szczególnie:

 • wycen przedsiębiorstw, w tym spółek kapitałowych
 • wyceny aktywów niematerialnych,
 • finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw z wykorzystaniem aniołów biznesu, funduszy private equity / venture capital, mezzanine etc.,
 • analizy i interpretacji sprawozdań finansowych,
 • biznesplanu,
 • finansów projektów inwestycyjnych.

Książki były nagradzane między innymi:

 • Grand Prix i nagroda Targów Wydawnictw Ekonomicznych jako najlepsza publikacja
  w kategorii Finanse i Bankowość
 • Nagroda Targów Wydawców Ekonomicznych w kategorii Teoria i praktyka biznesu
 • Nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia pierwszego w zakresie działalności naukowej
 • Nagroda „Złote Skrzydła” Gazety Prawnej  za najlepszą publikację w kategorii Zarządzanie

Książki o wycenie i finansach przedsiębiorstwa

01
Autor / współautor książek
0
Autor / współautor artykułów biznesowych
0
Promotor prac magisterskich
0
Liczba słuchaczy na wykładach i szkoleniach

Prezentacje o wycenach przedsiębiorstw