Czynniki wzrostu wartości e-commerce na przykładzie Allegro.eu:

  1. Spółki „nowej gospodarki“ w ostatniej dekadzie XX w.
  2. Wartość fundamentalna akcji vs. cena giełdowa
  3. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa (ang. Value Drivers)
  4. Próba wyceny Grupy Allegro – Case Study
  5. Dalsze trendy rozwoju e-commerce

Fragment z artykułu „Giełda wycenia Allegro z dużą premią” (Kwartalnik „Stock Market” Zima 2020/2021)

Zamknięcie gospodarek na świecie spowodowanych COVID-19 stanowi bardzo silny czynnik wzrostu wartości spółek e-commerce. Można nazwać ten okres „drugą falą internetową”. „Pierwsza fala” wystąpiła w ostatniej dekadzie XX w. i doprowadziła do „bańki internetowej”.

Nasdaq Composite Index osiągnął 5 132 pkt. na koniec 10.03.2000r. i spadł do 1108 pkt. na koniec 10.10.2002r. Proces digitalizacji tłumaczono jako transformację ze „starej gospodarki” do „nowej gospodarki”. Powstały nowe modele biznesowe np. B2B, B2C, C2C, G2C, B2G etc. np. Amazon.com, Yahoo!, AOL, Google, eBay, Alibaba. Jednakże wiele spółek dot.com zbankrutowało, a przetrwały jedynie te, które miały dostęp do kapitału i którym udało się skomercjalizować pomysły biznesowe. W polskich warunkach nie przetrwały portale tj. Ahoj.pl, Hoga.pl, Poland.com, etc.

W „pierwszej fali“ akceptowano fakt, że próg rentowności (BEP) był odraczany w czasie np. po pięciu latach od założenia start-upu. Wyzwania, które były związane z wyceną modeli internetowych w “pierwszej fali“ to:

  • trwałość prognozy tj. kiedy nastąpi próg rentowności,
  • w modelu DCF – bardzo wysoki udział zdyskontowanej wartości rezydualnej w wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value),
  • mnożniki giełdowe oparte na wynikach finansowych nie nadawały się do implikowanej EV czy EqV (Equity Value), stąd poszukiwanie nowych mnożników np. EV/liczba Unique Users, EV/liczba subskrybentów.

Obecnie, w okresie „drugiej fali“ wymaga się jak najszybszej komercjalizacji i jak najszybszego BEP, a do wyceny spółek e-commerce wykorzystywane są powszechnie stosowane mnożniki EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/S czy P/E, P/BV. Nasdaq Composite Index przełamał wszelkie bariery i na koniec 27.11.2020r. osiągnął aż 12 205 pkt. Najistotniejsze czynniki wzrostu to oczywiście COVID-19, najniższe w historii świata stopy procentowe i „drukowanie“ pieniądza przed FED i inne banki centralne.

W ten scenariusz wpisała się pierwsza publiczna oferta platformy e-commerce Allegro.eu, która zadebiutowała na GPW w Warszawie w dniu 12.10.2020r. Był to jak do tej pory największy debiut na polskiej giełdzie, a Allegro stało się największą spółką na warszawskim parkiecie. Od początku oferty, zainteresowanie nią było ogromne tj. inwestorom instytucjonalnym przydzielono prawie 10 razy więcej akcji niż zgłaszany popyt, natomiast wśród inwestorów indywidualnych była redukcja sprzedaży w wysokości ok. 85%.

W wyniku udanej IPO Allegro pozyskała ok. 1,3 mld zł z tytułu nowej emisji. W dniu 12.10.2020r. od razu po otwarciu kurs spółki wyniósł 65 zł, czyli o 51% wyżej od ceny odniesienia wynoszącej 43 zł. Kapitalizacja spółki wzrosła więc szybko do wartości ok. 66 mld zł. Na koniec notowań tego dnia cena jednej akcji wyniosła już 70 złotych, co oznaczało wzrost o prawie 63 proc. W wyniku dalszych wzrostów cena akcji spółki dochodziła w kolejnych tygodnia do poziomu 95 zł, co determinowało wartość giełdową na poziomie prawie 100 mld zł. Allegro dwa dni po debiucie zastąpiło mBank w WIG20, co zmusiło fundusze inwestycyjne do uzupełnienia ich portfela inwestycyjnego o akcje Allegro.

Niniejsza prezentacja stanowi próbę poszukiwania wartości fundamentalnej akcji Allegro.eu. Bazuje on na prospekcie emisyjnym Spółki i nie uwzględnia wyników za 3 kw. 2020r.

czynniki wzrostu wartości e-commerce allegro

Szczegóły publikacji

Autor: Marek Panfil
Wydawca: Stock Market, kwartalnik, zima 2020/2021
Rok: 2021
Stron: 21
Prezentacja do pobrania w pliku PDF:

Marek Panfil – Czynniki wzrostu wartości e-commerce na przykładzie Allegro

czynniki wzrostu wartości e-commerce allegro wycena
Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.