Fundusze wysokiego ryzyka (fundusze private equity, fundusze PE) stały się bardzo ważnym źródłem innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach i źródłem bogactwa w rozwiniętych gospodarkach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polsce. Odgrywają także coraz większą rolę w rozwijających się gospodarkach na całym świecie. Fundusze PE działają jako pośrednicy finansowi, którzy zarządzają środkami pieniężnymi powierzonymi im przez inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe i firmy ubezpieczeniowe, a także banki i uniwersytety.

Partnerzy inwestycyjni tych funduszy inwestują w spółki, które mają szansę wygenerować ponadprzeciętną średnią wewnętrzną stopę zwrotu. W dojrzałych gospodarkach private equity jest najważniejszym alternatywnym źródłem finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw o ​​wysokim potencjale wzrostu, szczególnie na wczesnych etapach rozwoju. Natomiast tradycyjne instytucje finansowe, takie jak banki i instytucje kredytowe, postrzegają takie biznesy jako wysoce ryzykowne. Fundusze PE również odgrywają aktywną rolę w transakcjach wykupów menedżerskich (MBO) i lewarowanych (LBO).

Poza kapitałem finansowym fundusze PE wnoszą „wartość dodaną” (kapitał menedżerski), podnosząc konkurencyjność swoich spółek portfelowych na rynkach krajowych i międzynarodowych. Fundusze PE również wywierają znaczący wpływ na rozwój giełd papierów wartościowych, sprzedając wiele spółek w drodze pierwszej oferty publicznej.

Spółki, które zostały rozwinięte przez fundusze PE i stały się globalnymi liderami w swoich branżach to np. Amazon.com, Alphabet / Google, Facebook, LinkedIn itp.

Spis treści

Przedmowa
Wstęp
Rozdział I. Kapitał wysokiego ryzyka – źródła rozwoju oraz znaczenie gospodarcze
1.Kapitał wysokiego ryzyka – definicje
1.1. Venture capital – Kapitał inwestowany we wczesne fazy rozwoju spółki
1.2. Private equity – Kapitał wysokiego ryzyka
1.3. Specyfika inwestowania kapitału wysokiego ryzyka w poszczególnych fazach rozwoju firmy
1.4. Rodzaje inwestycji wysokiego ryzyka w USA i w Europie
2. Geneza kapitału wysokiego ryzyka
2.1. Historia rozwoju kapitału wysokiego ryzyka w USA
2.2. Historia rozwoju kapitału wysokiego ryzyka w Europie
3. Znaczenie gospodarcze kapitału wysokiego ryzyka
Podsumowanie

Rozdział II. Fundusze wysokiego ryzyka w USA i Europie – analiza porównawcza
1. Fundusze wysokiego ryzyka w USA
1.1. Kapitał pozyskany i zainwestowany przez fundusze vc / buyouts
1.2. Profil funduszy venture capital / buyouts
1.3. Pomiar wartości portfela funduszy
1.4. Finansowe korzyści dla inwestorów
1.5. Inwestycje venture capital – stadia i wielkość
1.6. Odbiorcy inwestycji venture capital
1.7. Dezinwestycje
1.8. Stymulowanie rozwoju inwestycji wysokiego ryzyka przez rząd USA
2. Fundusze wysokiego ryzyka w Europie
2.1. Kapitał pozyskany i zainwestowany przez fundusze wysokiego ryzyka
2.2. Pomiar wartości portfela funduszy
2.3. Finansowe korzyści dla inwestorów
2.4. Inwestycje kapitału wysokiego ryzyka – stadia i wielkość
2.5. Odbiorcy inwestycji kapitału wysokiego ryzyka
2.6. Dezinwestycje
2.7. Stymulowanie rozwoju inwestycji wysokiego ryzyka przez Komisję Europejską
2.8. Stymulowanie rozwoju inwestycji wysokiego ryzyka przez rząd Wielkiej Brytanii
2.9. Wyzwania dalszego rozwoju rynku inwestycji wysokiego ryzyka w krajach Unii Europejskiej
Podsumowanie

Rozdział III. Wybrane aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania funduszy wysokiego ryzyka
1. Cykliczność inwestycji funduszy wysokiego ryzyka
2. Fundusze wysokiego ryzyka działające jako spółki inwestycyjne typu limited partnership
3. Relacja fundusz wysokiego ryzyka – spółki portfelowe
4. Relacja fundusz wysokiego ryzyka – dawcy kapitału
5. Ryzyko i stopy zwrotu
6. Strategie wyjścia z inwestycji funduszy wysokiego ryzyka
Podsumowanie

Rozdział IV. Kapitał menedżerski jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych
1. Koncepcja kapitału menedżerskiego oferowanego przez fundusze wysokiego ryzyka
2. Rodzaje funduszy wysokiego ryzyka pod kątem ich zaangażowania w spółkę portfelową
3. Rodzaje kapitału menedżerskiego
4. Porównanie spółek biorców venture capital i firm bez venture capital
5. Atrybuty funduszu wysokiego ryzyka
6. Problemy związane z dodawaniem wartości przez fundusze wysokiego ryzyka
7. Wartości dodatkowe oferowane przez fundusze wysokiego ryzyka w Polsce – analiza wyników badań ankietowych
7.1. Wyniki badań
7.2. Wnioski z badań
Podsumowanie

Rozdział V. Strategie wzrostu wartości spółek portfelowych przez fundusze wysokiego ryzyka
1. Wnioski z teorii zarządzania wartością firmy
2. Kreowanie wartości spółek portfelowych przez fundusze wysokiego ryzyka
2.1. Metodologia studium przypadku
2.2. Charakterystyka funduszy wysokiego ryzyka zarządzanych przez Enterprise Investors Sp. z o.o
2.3. Strategia wzrostu wartości Polfy Kutno SA przez fundusze EI
2.4. Strategia wzrostu wartości Stomil Sanok SA przez fundusze EI
2.5. Strategia wzrostu wartości Eldorado SA przez fundusze EI
2.6. Strategia wzrostu wartości Grupa Kęty SA przez fundusze EI
2.7. Zbiorcze zestawienie wyników studiów przypadków
Podsumowanie

Rozdział VI. Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce – diagnoza i perspektywy rozwoju
1. Ewolucja rynku funduszy wysokiego ryzyka w Polsce od 1990r.
2. Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce
3. Źródła pochodzenia środków na działalność funduszy
4. Inwestycje funduszy
5. Sposoby dezinwestycji funduszy
6. Możliwości tworzenia funduszy wysokiego ryzyka w świetle prawa polskiego
6.1. Ustawa o funduszach inwestycyjnych
6.2. Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych (NFI)
6.3. Kodeks spółek handlowych
6.4. Wnioski z analizy form prawnych pod kątem funduszu wysokiego ryzyka
7. Strategia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce – Agenda Warsaw City 2010
8. Bariery rozwoju rynku inwestycji wysokiego ryzyka w Polsce
9. Propozycje zmian instytucjonalnych, prawno-organizacyjnych w Polsce
9.1. Zmiany regulacji inwestycyjnych
9.2. Zmiany podatkowe
9.3. Rozwój rządowych programów kapitałowych
9.4. Stymulowanie rozwoju sieci aniołów biznesu
Podsumowanie

Zakończenie
Spis, tabel, spis schematów i wykresów
Bibliografia
Aneks

Załącznik 1: 30 najbardziej wpływowych transakcji private equity w historii
Załącznik 2: Europejskie spółki – biorcy kapitału wysokiego ryzyka. Studium przypadków
Załącznik 3: Cykl życia branży venture capital w USA i w Izraelu
Załącznik 4: Definicje branż – odbiorców venture capital w USA
Załącznik 5: Rynki pozagiełdowe w krajach OECD
Załącznik 6: Przykłady zakończonych inwestycji wysokiego ryzyka w Europie Środkowo – Wschodniej

Fundusze private equity – wpływ na wartość spółki wyceny

Szczegóły publikacji

Fundusze private equity – wpływ na wartość spółki

  • Autor: M.Panfil
  • Wydawca: Difin, Warszawa
  • Rok: 2005
  • Strony: 1-281
  • Strona www: Difin

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda „Złote Skrzydła” Gazety Prawnej w 2008r. za najlepszą publikację w kategorii Zarządzanie.
Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.