Doradca ds. zarządzania wartością

Głównym celem spółki giełdowej jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy w długim okresie.

Wartość jest tworzona tylko wtedy, gdy stopa zwrotu jest wyższa niż koszt kapitału.

Aby stworzyć maksymalną możliwą wartość dla akcjonariuszy, zarząd musi zaangażować się w budowanie wartości dla klientów, dostawców, pracowników i lokalnych społeczności.

Dziesięć sposobów na tworzenie wartości dla akcjonariuszy

Nie zarządzaj zyskami (a wartością) ani nie dostarczaj wskazówek ich dotyczących.

Podejmuj strategiczne decyzje, które maksymalizują oczekiwaną wartość, nawet kosztem obniżania zysków w krótkim okresie.

Dokonuj przejęć, które maksymalizują oczekiwaną wartość, nawet kosztem obniżania krótkoterminowych zysków.

Rozwijaj tylko te zasoby, które maksymalizują wartość.

Zwracaj gotówkę akcjonariuszom, gdy nie ma możliwości kreowania wartości przez inwestowanie w istniejący biznes.

Nagradzaj dyrektorów generalnych i innych dyrektorów wyższego szczebla za zapewnianie najwyższych długoterminowych zysków.

Nagradzaj kierownictwo jednostki operacyjnej za budowanie wartości.

Nagradzaj menedżerów średniego szczebla i pracowników linii frontu za dostarczanie najwyższej jakości usług/produktów/procesów, na które bezpośrednio wpływają.

Wymagaj od menedżerów wyższego szczebla, aby ponosili ryzyko związane z własnością, tak jak robią to akcjonariusze.

Dostarczaj inwestorom informacji istotnych z punktu widzenia wartości spółki.

Zapraszam do współpracy