Niezależny członek rad nadzorczych spółek

Niezależny członek rady nadzorczej spółki

Dr Marek Panfil zapewnia niezależność, bezstronność, szerokie doświadczenie, specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa, zarządzania wartością, rachunkowości, audytu wewnętrznego spółek. Posiada umiejętność budowy relacji z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji.

Członek rad nadzorczych zapewnia kreatywną współpracę z zarządem, zapewniając niezależny nadzór i konstruktywne wyzwanie dla dyrektorów zarządzających.

Dr Marek Panfil jest gotowy służyć jako niezależny członek rad nadzorczych giełdowych i niegiełdowych spółek zorientowanych na wzrost wartości dla swoich właścicieli.

Posiada doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego i może pełnić funkcję przewodniczącego w komitecie audytu rady nadzorczej.

Zapraszam do współpracy