Wsparcie w sprawach sądowych i kalkulacja strat finansowych

[vc_row content_placement=”middle” height=”medium” color_scheme=”primary”][vc_column][us_post_title align=”center” tag=”h1″ migration_add_content=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A0%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” height=”small”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Biegli w zakresie wyceny biorą udział w szacowaniu strat finansowych w postępowaniach sądowych tj. utrata korzyści wynikających z naruszeń patentu, naruszeń kontraktów lub nieprawdziwych oświadczeń, wymuszona przerwa w działalności gospodarczej (ubezpieczenie, odszkodowanie), w przypadku których potencjał do generowania dochodu osoby jest znacznie ograniczony tymczasowo lub stale.

Biegły często współpracuje z radcami prawnymi w trakcie całego postępowania sądowego, pomagając w przygotowaniu specjalistycznych pytań, zeznając w sądzie jako ekspert, a także odpowiadając na zarzuty strony przeciwnej. Kalkulacja strat finansowych jest często potrzebna w następujących okolicznościach:[/vc_column_text][us_separator size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

 • Osobiste obrażenia, szkoda osobowa (np. odszkodowania powypadkowe),
 • Prawo rodzinne,
 • Naruszenie praw własności intelektualnej,

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

 • Sprawy gospodarcze, w tym przerwa w działalności gospodarczej,
 • Spory budowlane.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-image%22%3A%22url%28http%3A%5C%2F%5C%2Fmarekpanfil.com%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F09%5C%2Fbusiness-numbers.jpeg%3Fid%3D6427%29%22%2C%22background-position%22%3A%2250%25%22%2C%22background-repeat%22%3A%22no-repeat%22%2C%22background-size%22%3A%22cover%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row columns_type=”boxes” height=”small” gap=”2px”][vc_column width=”1/2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%2374ad58%22%2C%22color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D”][vc_column_text]

Obrażenie ciała, szkoda osobowa

W postępowaniu cywilnoprawnym w sprawie odszkodowania dla osoby fizycznej biegły w zakresie wyceny może zostać zatrudniony przez radcę prawnego reprezentującego powoda lub pozwanego w celu obliczenia strat finansowych i pomocy w ustaleniu wartości bieżącej strat niefinansowych.

Straty finansowe obejmują:

 • Straty dochodów, w tym wynagrodzenia, emerytury, świadczeń osiąganych w wyniku zatrudnienia lub własnej działalności gospodarczej,
 • Przyszłe koszty opieki (np. usługi medyczne, pomoc opiekuna, sprzęt do rehabilitacji),
 • Dodatkowe koszty (np. opiekun/opiekunka, specjalistyczna opieka medyczna lub sprzęt rehabilitacyjny, sprzątanie lub utrzymanie domu, remonty domu, fizjoterapia, koszty przekwalifikowania, jeśli konieczna jest zmiana kariery).

Przypadki obrażeń mogą wynikać z wypadków samochodowych, błędów medycznych, incydentów poślizgnięcia i upadku, napadów fizycznych, itp.

Główną rolą biegłego w zakresie wyceny w tych okolicznościach jest oszacowanie straty finansowej poniesionej przez jednostkę w wyniku odniesionych obrażeń.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23dd6e6e%22%2C%22color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D”][vc_column_text]

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne rozwinęło się w uznaniu faktu, że rozpad małżeński jest dość powszechny w społeczeństwie kanadyjskim (coraz częściej w polskim) i konsekwencje finansowe wynikające z rozwodu mają poważny wpływ na członków rodziny. Prawo rodzinne zajmuje się kwestiami tj.:

 • Opieka nad dziećmi,
 • Podział majątku,
 • Prawa małżonków,
 • Prawa własności po śmierci współmałżonka,
 • Wsparcie dla dzieci i współmałżonka.

W szczególności, biegły w zakresie wyceny może:

 • Sporządzić wycenę przedsiębiorstwa, wycenę działalności gospodarczej
 • Doradzić w sprawie przesłuchania strony lub innego eksperta,
 • Działa jako mediator,
 • Udzielić pomocy w negocjacjach.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row columns_type=”boxes” height=”small” gap=”2px”][vc_column width=”1/2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%235da0c6%22%2C%22color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D”][vc_column_text]

Własność intelektualna

Ocena szkód w sprawach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej jest dziedziną, w której biegły w zakresie wyceny często zapewnia pomoc radcom prawnym.

Prawa własności nieruchomości można porównać z prawami własności intelektualnych. Jeśli chodzi o własność intelektualną, istnieje kilka odrębnych praw, które mogą być przenoszone w drodze licencji lub sprzedaży, w tym prawo do produkcji, prawo do użytkowania, prawo do ujawniania, prawo do najmu, prawo do sprzedaży itp. Prawo może być rozpatrywane osobno w transakcji dotyczącej własności intelektualnej. Niezbędne dla analizy własności intelektualnej posiadanej przez firmę jest zrozumienie każdego z tych praw.

Własność intelektualna może odnosić się do patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy przedsiębiorstwa.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23ffcc00%22%2C%22color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D”][vc_column_text]

Sprawy gospodarcze, w tym roszczenia dotyczące przerw w działalności gospodarczej (ang. business interruption)

Cel ubezpieczenia w przypadku przerwy w działalności jest dość prosty: w przypadku złożenia zasadnego roszczenia firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić utracone zyski ubezpieczającego i stałe wydatki, tak aby ubezpieczony otrzymał rekompensatę za poniesioną szkodę (tj. biznes będzie wynagradzany aż do granic polisy ubezpieczeniowej, za konsekwencje gospodarcze wynikające z przerwania normalnej działalności).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” columns_type=”boxes” height=”small” gap=”2px”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%2374ad58%22%2C%22color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D”][vc_column_text]

Spory budowlane

W postępowaniach sądowych w budownictwie biegły zazwyczaj zatrudniany jest w celu oszacowania strat poniesionych w wyniku naruszenia warunków umowy budowlanej i uzyskania dokumentów wymaganych do zaspokojenia roszczenia o odszkodowanie.
Ponadto biegły może zostać poproszony o wykonanie jednego lub więcej z następujących zadań:

 • Sprawdzenie kalkulacji,
 • Obliczenie poniesionych dodatkowych kosztów,
 • Weryfikacja wydatków,
 • Prezentacja / zeznanie dotyczące zgłoszenia szkody dla arbitrażu, mediacji lub procesu.

Kalkulacja strat rozpoczyna się od zrozumienia systemu kalkulacji kosztów i dokumentów księgowych firmy zlecającej lub właściciela gruntu / dewelopera.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”medium” color_scheme=”primary” us_bg_overlay_color=”rgba(221,51,51,0.6)” bg_type=”bg_color” bg_color_value=”#ef5537″][vc_column][us_cta title=”Zapraszam do współpracy” title_tag=”h3″ controls=”bottom” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fmarekpanfil.com%2Fpl%2Fkontakt%2F|||” btn_label=”Wyślij zapytanie” btn_style=”7″ btn_size=”18px” btn_icon=”fas|check” button_label=”Check This” button_link=”#” button_color=”white” button_type=”flat” button_icon=”mdfi_navigation_check” button_size=”big” target1=”_self” target2=”_self”][/us_cta][/vc_column][/vc_row]