Doradztwo strategiczne

Doradca strategiczny

Dr Marek Panfil jest doświadczonym doradcą strategicznym zorientowanym na budowanie wartości giełdowych i nie giełdowych przedsiębiorstw. Pełnił funkcję niezależnego członka czterech rad nadzorczych (jako wiceprzewodniczący, sekretarz, przewodniczący komitetu audytu, członek komitetu strategii).

Posiada doświadczenie w rozwoju funkcji audytu wewnętrznego zorientowanej nie tylko na kontrolę procesów wewnętrznych, ale także na dodawanie wartości dla przedsiębiorstwa. Marek przygotował ponad piętnaście biznesplanów adresowanych do instytucji finansowych i inwestorów kapitałowych takich jak anioły biznesu i fundusze venture capital.

Niezależny członek rady nadzorczej

Założenie i rozwój funkcji audytu wewnętrznego

Przygotowanie biznesplanu

Doradca ds. zarządzania wartością

Doświadczenie kanadyjskie

  • Dr Marek Panfil pracował jako menedżer w EY (w zespole Doradztwa transakcyjnego, Wyceny i modelowania finansowego), uczestniczył w projektach doradczych dla spółek górniczych, firmy ubezpieczeniowej itp.
  • Pracował jako menedżer audytu wewnętrznego w KGHM International, średniej firmie górniczej z kopalniami w Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Przyczynił się do usprawnienia procesów finansowych i operacyjnych.

Doświadczenie polskie

  • Dr Marek Panfil pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w KGHM Polska Miedź SA i Interferie SA (jednej z największych sieci hotelowych / wypoczynkowych w Polsce).
  • Przygotowywał biznesplany małym i średnim przedsiębiorcom, pomagając im w skutecznym pozyskiwaniu finansowania rozwoju.
  • Jako starszy konsultant w zakresie zarządzania strategicznego w A.T. Kearney Polska Marek doradzał spółce zarządzającej aktywami i funduszowi inwestycyjnemu w okresie ich bezprecedensowego wzrostu.
  • Był członkiem zespołu doradczego, prowadząc dwóch menedżerów poprzez długi i skomplikowany proces wykupu menedżerskiego (MBO). Zgodnie z zaplanowanym projektem doradczym, menedżerowie ci byli w stanie spłacić zaciągnięty dług transakcyjny zaledwie w ciągu trzech lat.
0
Autor biznesplanów
0
Rady nadzorcze
0
Klientów

Niezależny członek rady nadzorczej

Marek zapewnia niezależność, bezstronność, szerokie doświadczenie, specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa, zarządzania wartością, rachunkowości, audytu wewnętrznego. Posiada umiejętność budowy relacji z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji.

Marek zapewnia kreatywną współpracę z zarządem, zapewniając niezależny nadzór i konstruktywne wyzwania dla dyrektorów zarządzających.

Marek jest gotowy służyć jako niezależny członek rad nadzorczych giełdowych i nie giełdowych spółek zorientowanych na wzrost wartości dla swoich właścicieli.

Marek posiada doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego i może pełnić funkcję przewodniczącego w komitecie audytu rady nadzorczej.

Założenie i rozwój funkcji audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny to niezależne, obiektywne działanie, oferujące pewność i doradztwo, mające na celu podniesienie wartości i usprawnienie działalności organizacji. Pomaga organizacji osiągnąć swoje cele poprzez wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i poprawy efektywności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania (Instytut Audytu Wewnętrznego).

Działanie audytu wewnętrznego dodaje pewności zarządowi i komitetowi audytu, że różnego rodzaje ryzyka w organizacji są odpowiednio rozumiane i zarządzane. Dodatkowo służy jako wewnętrzny konsulting.

Audyt wewnętrzny służy jako trzecia linia obrony w ramach wewnętrznej kontroli organizacji. Zapewnia niezależną, obiektywną pewność i doradztwo w zakresie działań, które poprawiają działalność organizacji i dodają wartość zarządowi i kierownictwu wyższego szczebla, którzy są pozycjonowani jako pierwsza linia obrony.

Marek potrafi założyć i rozwinąć funkcję audytu wewnętrznego w spółkach publicznych i prywatnych, zgodnie z najlepszymi praktykami ustanowionymi przez Instytut Audytu Wewnętrznego.

Przygotowanie biznesplanu

Niezależnie od tego czy uruchamiasz lub rozwijasz swoją firmę, jest wiele powodów, dla których możesz potrzebować solidnego biznesplanu. Aby uzyskać więcej informacji, Marek rekomenduje artykuł Tima Berry’ego 15 powodów, dla których potrzebujesz biznesplanu …

Doradca ds. zarządzania wartością

Głównym celem spółki giełdowej jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy w długim okresie.

Wartość jest tworzona tylko wtedy, gdy stopa zwrotu jest wyższa niż koszt kapitału.

Aby stworzyć maksymalną możliwą wartość dla akcjonariuszy, zarząd musi zaangażować się w budowanie wartości dla klientów, dostawców, pracowników i lokalnych społeczności.

Zapraszam do współpracy