Edukacja – wykładowca akademicki, instruktor i visiting profesor

Profesor

Dr Marek Panfil posiada wieloletnie polskie i międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu wykładów na poziomie uniwersyteckim takich kursów jak finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, private equity / venture capital, zarządzanie wartością, biznesplan, finanse projektów inwestycyjnych. Jest kreatywnym wykładowcą, potrafiącym budować przyjazne relacje ze słuchaczami.

Doświadczenie w Polsce

 • Adiunkt, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska (październik 2018 – obecnie),
 • Starszy wykładowca (Wycena przedsiębiorstw, Private Equity – budowa wartości spółek portfelowych, Podyplomowe Studia Metody wyceny spółki kapitałowej, SGH w Warszawie, Polska), 2005-2018,
 • Instruktor (Wycena przedsiębiorstw z wykorzystaniem Excela) w EY Academy of Business, Warszawa, Polska, 2017-2018,
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej, SGH w Warszawie, 2005-2014,
 • Adiunkt (Instytut Zarządzania Wartością, SGH), 2005-2014.

Doświadczenie międzynarodowe

Starszy wykładowca

Marek jest cenionym przez studentów wykładowcą studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, a także Executive MBA.

 • Pracuje w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie uczy Finansów, Analizy fundamentalnej, Controllingu i finansów projektów.
 • W SGH w Warszawie prowadził zajęcia z następujących przedmiotów: Wycena przedsiębiorstw, Private equity, Biznesplan: e-learning, Analiza finansowa projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem Excela, Wykupy lewarowane i menedżerskie, Analiza sprawozdań finansowych, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
 • Prowadził warsztaty menedżerskie dla największych polskich przedsiębiorstw tj. KGHM Polska Miedź, PKN Orlen, PKO BP, Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle, Zakłady Chemiczne Police, Katowicki Holding Węglowy, ENEA.

Instruktor

Marek prowadzi 1-2 dniowe warsztaty menedżerskie w zakresie wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów projektów inwestycyjnych, private equity / venture capital. Współpracuje ze znanymi polskimi i międzynarodowymi instytucjami jak:

 • EY Academy of Business
 • Instytut Rachunkowości i Podatków w Warszawie
 • Institute of International Research
 • Warszawski Instytut Bankowości

Visiting Profesor

Marek podróżuje po świecie jako visiting scholar i profesor, prowadząc wykłady dla studentów.

 • W 2018 r. Marek wykładał Corporate Finance w VanWest College w Vancouver.
 • W 2017 r. w SFU Beedie School of Business w Vancouver Marek wykładał Entrepreneurial Finance, 20-godzinny kurs EMBA, wykorzystując metodę case study.
 • Od lipca do grudnia 2012 roku był visiting scholar w NYU Stern School of Business w Departmencie Finansów, gdzie uczestniczył w seminariach i wykładach oraz pracował nad podręcznikiem o finansowaniu projektów inwestycyjnych.
 • W 2010 r. był visiting scholar w IESE Business School w Barcelonie, gdzie uczestniczył w szkoleniu International Faculty Program w zakresie pisania case studies i nauczania na ich podstawie.

Marek może uczyć kursów związanych z finansami, takich jak:

 • Corporate Finance
 • Entrepreneurial Finance
 • Finanse dla menedżerów niefinansistów
 • Wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych z wykorzystaniem Excela
 • Wycena własności intelektualnych
 • Finanse projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem Excela
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Biznesplan
0
Promotor prac magisterskich
0
Liczba słuchaczy na wykładach i szkoleniach
0
Autor / współautor książek
0
Autor / współautor artykułów biznesowych

Zapraszam do współpracy