Przygotowanie biznesplanu

Niezależnie od tego, czy uruchamiasz lub rozwijasz swoją firmę, jest wiele powodów, dla których możesz potrzebować solidnego biznesplanu.

Aby uzyskać więcej informacji, dr Marek Panfil rekomenduje zapoznanie się z artykułem eksperta branży finansów i rozwoju przedsiębiorstw Tima Berry’ego – „15 powodów, dla których potrzebujesz biznesplanu

Dlaczego potrzebujesz biznesplanu?

Utwórz nowy biznes. Skorzystaj z biznesowego planu, aby ustalić odpowiednie kroki. Co musisz zrobić, jakich zasobów potrzebujesz i czego możesz się spodziewać?

Rozwiń swój istniejący biznes. Ustal strategię i dokonaj alokacji zasobów zgodnie z priorytetem strategicznym.

Utwórz kopie wniosku o pożyczkę na rozwój. Podobnie jak inwestorzy kapitałowi, kredytodawcy chcą zobaczyć Twój plan.

Szukaj inwestorów finansowych dla swojego biznesu, niezależnie od tego, czy jest to start-up czy już istniejący od dawna biznes. Inwestorzy chcą zobaczyć plan biznesowy, zanim podejmą decyzję o zainwestowaniu.

Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb rozwodu, spadku, planowania majątkowego i podatkowego.

Sprzedaj swoją firmę. Zwykle biznesplan jest bardzo ważną częścią sprzedaży podmiotu gospodarczego. Pomóż kupującym zrozumieć jakie są źródła wartości Twojego biznesu.

Współpracuj z profesjonalistami. Udostępnij wybrane najciekawsze fragmenty planu biznesowego swoim prawnikom, księgowym, konsultantom.

Rozwijaj nowe sojusze strategiczne. Użyj swojego planu, by wyznaczyć cele dla nowych aliansów.

Dziel się i wyjaśniaj cele biznesowe swojemu zespołowi zarządzającemu, obecnym i nowym pracownikom. Wybierz wybrane części swojego biznesplanu jako część nowego szkolenia dla pracowników.

Zdecyduj czy potrzebujesz nowe środki trwałe, ile i czy je kupisz, czy wydzierżawisz. Skorzystaj z planu biznesowego, który pomoże Ci w podjęciu decyzji inwestycyjnych.

Podziel się swoją strategią, priorytetami ze współmałżonkiem, partnerem biznesowym. Życie gospodarcze biegnie szybko. Czy chcesz, aby inni ludzie w Twoim otoczeniu biznesowym wiedzieli co się dzieje?

Określ specyficzne cele dla menedżerów. Dobre zarządzanie wymaga ustalenia konkretnych celów, a następnie ich monitorowania.

Tradycyjny format biznesplanu

Tradycyjny biznes plan jest bardzo szczegółowy i kompleksowy. Jego przygotowanie zajmuje więcej czasu. Pożyczkodawcy i inwestorzy zwykle wymagają:

Streszczenie

Krótko powiedz swojemu Czytelnikowi, czym jest Twoja firma i dlaczego ma szansę na sukces. Dołącz swoją misję, produkt lub usługę oraz podstawowe informacje o zespole kierowniczym, pracownikach i lokalizacji Twojej firmy. Uwzględnij także realistyczne informacje finansowe i plany rozwoju, jeśli planujesz ubiega
się o finansowanie.

Opis firmy

Podaj szczegółowe informacje o swojej firmie. Zaprezentuj jakie rozwiązuje problemy. Bądź konkretny/a i wymień konsumentów, organizacje lub firmy, którym Twój biznes planuje służyć. Jakiesz są przewagi konkurencyjne? Czy w Twoim zespole są znani na rynku eksperci? Czy posiadasz idealną lokalizację dla swojego sklepu? Pochwal się mocnymi stronami Twojego biznesu.

Analiza rynku

Musisz dobrze rozumieć swoją branżę i docelowy rynek. Badania konkurencyjności pozwolą zrozumieć co robią inne firmy i jakie są ich mocne strony. W swoich badaniach rynkowych szukaj trendów i nisz. Co robią najlepsi konkurenci? Dlaczego to działa? Czy możesz to zrobić lepiej?

Organizacja i zarządzanie

Powiedz swojemu Czytelnikowi jak będzie zorganizowana Twoja firma i kto będzie nią zarządzał. Opisz jej strukturę prawną. Podaj czy masz lub zamierzasz założyć działalność gospodarczą, spółkę jawną lub komandytową, czy spółkę z o.o. Skorzystaj ze struktury organizacyjnej, aby określić kto i za co jest odpowiedzialny. Zaprezentuj jak unikalne doświadczenie każdej osoby przyczyni się do sukcesu Twojego przedsięwzięcia. Zaprezentuj CV kluczowych członków Twojego zespołu.

Usługa lub produkt

Opisz co sprzedajesz lub jaką usługę oferujesz. Wyjaśnij w jaki sposób wpływa ona na Twoich klientów i jak wygląda cykl życia produktu. Udostępnij swoje plany dotyczące własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie lub wnioski patentowe. Jeśli zajmujesz się badaniami i rozwojem swojej usługi lub produktu, wyjaśnij to jak najprostszym językiem biznesowym.

Marketing i sprzedaż

Nie ma jednego sposobu podejścia do strategii marketingowej. Twoja strategia powinna ewoluować i zmieniać się, aby dopasować się do Twoich unikalnych potrzeb.
Twoim celem w tej sekcji jest opisanie w jaki sposób przyciągniesz i zatrzymasz Klientów. Będziesz także opisywał jak faktycznie nastąpi sprzedaż. Odniesiesz się do tej sekcji później, gdy będziesz dokonywał projekcji finansowych, więc upewnij się, że dokładnie opisałeś/aś swoje kompletne strategie marketingowe i sprzedażowe.

Finansowanie

akie są Twoje wymagania dotyczące finansowania. Twoim celem jest jasne wyjaśnienie ile potrzebujesz funduszy w ciągu najbliższych trzech-pięciu lat i na co je wykorzystasz. Określ czy chcesz pozyskać dług lub kapitał własny i na jakich warunkach. Podaj szczegółowy opis wykorzystania funduszy. Określ czy potrzebujesz funduszy na zakup sprzętu lub materiałów, wypłatę wynagrodzeń lub pokrycie konkretnych wydatków zanim przychody przewyższą koszty. Zawsze dołączaj opis swoich przyszłych strategicznych planów finansowych takich jak spłata długu lub sprzedaż firmy.

Projekcje finansowe

Uzupełnij swój wniosek o finansowe prognozy. Celem jest przekonanie Czytelnika, że ​​Twoja firma jest stabilna i osiągnie sukces finansowy. Jeśli Twoja firma już funkcjonuje, zaprezentuj jej sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych) za ostatnie trzy do pięciu lat. Jeśli masz inne zabezpieczenie, które możesz zaproponować pod pożyczkę, pamiętaj, aby ją teraz wymienić.
Przedstaw prognozę finansową na następne pięć lat. Uwzględnij prognozowane sprawozdania finansowe i budżety wydatków kapitałowych. Przez pierwszy rok będziesz używa prognoz kwartalnych lub miesięcznych. Upewnij się, że jasno objaśniasz swoje prognozy i dopasowujesz je do oczekiwań inwestorów finansowych. To świetne miejsce do korzystania z wykresów, aby opowiedzieć historię swojej firmy.

Załączniki

Skorzystaj z załącznika, aby umieścić w nim materiały potwierdzające Twoje informacje i założenia zawarte w biznesplanie. Typowe załączniki to historie kredytowe, życiorysy, zdjęcia produktów, listy referencyjne, licencje, zezwolenia lub patenty, dokumenty prawne, zezwolenia i inne umowy.

Biznesplan – wersja uproszczona dla nowego biznesu

Ten typ planu jest szybki do napisania i zawiera tylko kluczowe elementy. Niektórzy kredytodawcy i inwestorzy mogą domagać się więcej informacji.

Kluczowe partnerstwa

Pomyśl o dostawcach, producentach, podwykonawcach i potencjalnych partnerach strategicznych.

Najważniejsze działania

Wymień sposoby, za pomocą których Twoja firma uzyska przewagę konkurencyjną. Wyróżnij rzeczy, takie jak sprzedaż bezpośrednia konsumentom lub wykorzystanie najnowszych technologii.

Kluczowe zasoby

Wymień dowolny zasób, który wykorzystasz, aby stworzyć wartość dla swojego Klienta. Twoimi najważniejszymi zasobami mogą być: kadra, własność intelektualna.

Propozycja wartości

Przedstaw wyraźne i przekonywujące stwierdzenie o wyjątkowej wartości, jaką Twoja firma wprowadza na rynek.

Relacje z klientami

Opisz w jaki sposób Klienci będą wchodzić w interakcje z Twoją firmą. Osobiście lub online? Wczuj się w rolę Klienta od początku do końca jego relacji z Twoją firmą.

Segmenty klientów

Bądź konkretny/a, gdy zdefiniowałeś/aś swój rynek docelowy. Twoja firma nie będzie dla wszystkich, więc ważne jest, aby mieć jasny obraz tego komu będzie służy Twoja firma.

Sposoby komunikacji z klientami

Wymień najważniejsze sposoby kontaktu z klientami. Większość firm używa kombinacji kanałów i optymalizuje je w miarę upływu czasu.

Struktura kosztów

Czy Twoja firma skupi się na obniżaniu kosztów lub maksymalizacji wartości? Określ swoją strategię, a następnie wymień najbardziej znaczące koszty jakie poniesiesz.

Źródła przychodów

Wyjaśnij w jaki sposób Twoja firma będzie zarabiać. Niektóre przykłady to sprzedaż bezpośrednia, opłaty za członkostwo i sprzedaż powierzchni reklamowej.

Zapraszam do współpracy