Wycena przedsiębiorstwa

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstwa

Dr Marek Panfil to doświadczony biegły z zakresu wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. Jego doświadczenie to ponad dziesięć lat w Polsce i ponad cztery lata w Kanadzie pracy dla Klientów polskich i międzynarodowych.

Pasjonuje się wycenami przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych w teorii i praktyce. Uważa wycenę za sztukę i naukę oraz interdyscyplinarną dyscyplinę obejmującą rachunkowość, ekonomię, finanse, prawo i zarządzanie.

Marek nie tylko sporządza wyceny, ale także szkoli jak je przygotowywać i publikuje praktyczne książki / artykuły na ten temat. Jest cenionym wykładowcą akademickim i autorem książek, artykuł, opracować i ekspertyz.

Wycena przedsiębiorstwa – jaki jest jej cel

Celem wyceny przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, udziałów / akcji, może być ustalenie jego wartości między innymi na potrzeby tj.:

 • Planowanie sukcesji,
 • Planowanie podatkowe,
 • Sprzedaż udziałów / akcji, wykupy i spory między udziałowcami,
 • Fuzje, przejęcia i dezinwestycje,
 • Pierwsza oferta publiczna / Wycofanie spółki z giełdy,
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • Ceny transferowe,
 • Niezależne opinie nt. wyceny dla zarządu, rady nadzorczej, akcjonariusza.

Misja

Dr Marek Panfil zapewnia rzetelne i bezstronne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, udziałów / akcji oraz wartości niematerialnych prawnych.

Podejście w wycenie przedsiębiorstwa

Podczas współpracy dr Marek Panfil stosuje w swojej działalności polskie i kanadyjskie standardy wyceny przedsiębiorstwa. Raporty z wyceny są zgodne z „Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznym. Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw” oraz Canadian Institute Chartered Business Valuation.
Proces wyceny obejmuje następujące kroki:

 • Wstępne spotkanie z Klientem i ustalenie podstawowych warunków zlecenia,
 • Wstępna oferta (Engagement letter),
 • Dyskusja z Zarządem,
 • Projekt raportu z wyceny,
 • Reprezentacja Zarządu,
 • Raport końcowy.
0
raportów z wyceny
0
opinii sądowych nt. wyceny
0
autor / współautor książek z zakresu wyceny i finansów przedsiębiorstwa
0
uczestników szkoleń nt. wyceny z udziałem Marka

Wycena przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części (ZCP), udziałów / akcji

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstwa dostarcza jego udziałowcom / akcjonariuszom i innym interesariuszom obiektywne oszacowanie wartości udziałów / akcji, ZCP, aktywów niematerialnych. Uzyskanie niezależnej, profesjonalnej wyceny jest ważnym elementem zarządzania majątkiem i planowania sukcesji. Poniżej zaprezentowano najczęstsze sytuacje, w których może być potrzebna wycena przedsiębiorstwa:

 • Planowanie sukcesji,
 • Planowanie podatkowe,
 • Sprzedaż udziałów / akcji, wykupy i spory między udziałowcami,
 • Fuzje, przejęcia i dezinwestycje,
 • Pierwsza oferta publiczna / Wycofanie spółki z giełdy,
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • Ceny transferowe,
 • Niezależne opinie nt. wyceny dla zarządu, rady nadzorczej, akcjonariusza.

Wycena aktywów niematerialnych i prawnych stała się ważnym elementem wielu praktyk wyceny. Chociaż konieczność wyceny możliwych do zidentyfikowania aktywów niematerialnych, takich jak znak towarowy, własność intelektualna, relacje z klientami i umowy o niekonkurowaniu, wynika z ciągle zmieniających się standardów raportowania finansowego, wciąż zatrudnia się biegłych do dokonywania kalkulacji wartości niematerialnych i prawnych w celach podatkowych i procesowych.
Reilly & Schweihs (Valuing Intangible Assets, McGraw-Hill, 1999) zaprezentowali następującą klasyfikację wartości niematerialnych, które są związane z:

 • Marketingiem,
 • Technologią,
 • Sztuką,
 • Przetwarzaniem danych,
 • Inżynierią,
 • Relacjami z klientami,
 • Istniejącymi kontraktami,
 • Kapitałem ludzkim,
 • Lokalizacją,
 • Wartością firmy (goodwill).

Wsparcie w sprawach sądowych i kalkulacja strat finansowych

Biegli w zakresie wyceny biorą udział w szacowaniu strat finansowych w postępowaniach sądowych tj. utrata korzyści wynikających z naruszeń patentu, naruszeń kontraktów lub nieprawdziwych oświadczeń, wymuszona przerwa w działalności gospodarczej (ubezpieczenie, odszkodowanie), w przypadku których potencjał do generowania dochodu osoby jest znacznie ograniczony tymczasowo lub stale.
Biegły często współpracuje z radcami prawnymi w trakcie całego postępowania sądowego, pomagając w przygotowaniu specjalistycznych pytań, zeznając w sądzie jako ekspert, a także odpowiadając na zarzuty strony przeciwnej. Kalkulacja strat finansowych jest często potrzebna w następujących okolicznościach:

 • Osobiste obrażenia, szkoda osobowa (np. odszkodowania powypadkowe),
 • Prawo rodzinne,
 • Spory budowlane,
 • Naruszenie praw własności intelektualnej,
 • Sprawy gospodarcze, w tym przerwa w działalności gospodarczej.

Zapraszam do współpracy