Założenie i rozwój funkcji audytu wewnętrznego

[vc_row content_placement=”middle” height=”medium” color_scheme=”primary”][vc_column][us_post_title align=”center” tag=”h1″ migration_add_content=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A0%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” height=”small”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Audyt wewnętrzny to niezależne, obiektywne działanie, oferujące pewność i doradztwo, mające na celu podniesienie wartości i usprawnienie działalności organizacji. Pomaga organizacji osiągnąć swoje cele poprzez wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i poprawy efektywności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania (Instytut Audytu Wewnętrznego).

Działanie audytu wewnętrznego przedsiębiorstwa dodaje pewności zarządowi i komitetowi audytu, że wszystkie rodzaje ryzyka są odpowiednio rozumiane i zarządzane. Dodatkowo służy jako wewnętrzny konsulting.

Audyt wewnętrzny służy jako trzecia linia obrony w ramach wewnętrznej kontroli organizacji. Zapewnia niezależną, obiektywną pewność i doradztwo w zakresie działań, które poprawiają działalność organizacji. Działania w ramach audytu wewnętrznego przedsiębiorstw dodają wartość zarządowi i kierownictwu wyższego szczebla, którzy są pozycjonowani jako pierwsza linia obrony.[/vc_column_text][us_separator size=”small”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-image%22%3A%22url%28http%3A%5C%2F%5C%2Fmarekpanfil.com%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F09%5C%2FSetting-up-and-development-of-internal-audit-function.jpeg%3Fid%3D7381%29%22%2C%22background-position%22%3A%2250%25%22%2C%22background-repeat%22%3A%22no-repeat%22%2C%22background-size%22%3A%22cover%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”medium” color_scheme=”primary” us_bg_overlay_color=”rgba(221,51,51,0.6)” bg_type=”bg_color” bg_color_value=”#ef5537″][vc_column][us_cta title=”Dr Marek Panfil potrafi założyć i rozwinąć funkcję audytu wewnętrznego w spółkach giełdowych i niegiełdowych, zgodnie z najlepszymi praktykami ustanowionymi przez Instytut Audytu Wewnętrznego.” title_tag=”h3″ btn_link=”url:http%3A%2F%2Fmarekpanfil.com%2Fpl%2Fkontakt%2F||target:%20_blank|” btn_label=”Wyślij zapytanie” btn_style=”7″ btn_size=”18px” btn_icon=”fas|check” button_label=”Check This” button_link=”#” button_color=”white” button_type=”flat” button_icon=”mdfi_navigation_check” button_size=”big” target1=”_self” target2=”_self”][/us_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”auto”][vc_column][us_separator][vc_column_text]

Kierownik audytu wewnętrznego zakres obowiązków

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|clock” style=”circle” iconpos=”left” link=”url:%23″ type=”icon_left” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes”]Zapewnia bezpośrednią, otwartą, uczciwą, dokładną i terminową komunikację między komórką audytu wewnętrznego a komitetem audytu.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|users” style=”circle” iconpos=”left” link=”url:%23″ type=”icon_left” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes”]Na bieżąco informuje członków komitetu audytu o nowych przepisach, tendencjach i innych ważnych informacjach, aby mogli skutecznie wypełniać swoje statutowe obowiązki.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|user” style=”circle” iconpos=”left” link=”url:%23″ type=”icon_left” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes”]Przeprowadza okresowe spotkania z przewodniczącym komitetu audytu i z całym komitetem audytu przedsiębiorstwa, aby dyskutować ewentualne wyzwania stojące przed organizacją.[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|table” style=”circle” iconpos=”left” link=”url:%23″ type=”icon_left” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes”]Dostarcza komitetowi audytu plan dotyczącego kluczowych zadań audytowych i kontrolnych.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”far|chart-bar” style=”circle” iconpos=”left” link=”url:%23″ type=”icon_left” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes”]Koncentruje się na dostarczaniu wyników i wdrażaniu działań zapobiegawczych.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|comments” style=”circle” iconpos=”left” link=”url:%23″ type=”icon_left” link_url=”#” link_text=”Learn More” with_circle=”yes”]Przeprowadza okresowe ankiety, aby określić konkretne potrzeby komitetu audytu.[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][us_message color=”custom” icon=”far|info-circle” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%231c1c1c%22%2C%22background-color%22%3A%22%2380b5dd%22%7D%7D”]Audyt wewnętrzny jest podstawowym narzędziem komitetu audytu w wypełnianiu jego obowiązków. Wraz z rosnącą odpowiedzialnością i ciągłymi naciskami organów nadzorujących rynek kapitałowy na rzetelność sprawozdawczości finansowej, kluczowe znaczenie ma współpraca komitetu audytu i komórki ds. audytu wewnętrznego.
BellSouth Corporation (dla IIA)[/us_message][/vc_column][vc_column width=”1/3″][us_message color=”custom” icon=”far|info-circle” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%231c1c1c%22%2C%22background-color%22%3A%22%2380b5dd%22%7D%7D”]Aktywny i świadomy komitet audytu zapewnia ostateczny niezależny i obiektywny nadzór nad środowiskiem kontroli wewnętrznej, w tym koncentrację na pojawiających się tendencjach i różnych rodzajach ryzyka. Komórka ds. audytu wewnętrznego jest głównym przedstawicielem komitetu audytu wewnątrz organizacji.
Ford Motor Company (dla IIA)[/us_message][/vc_column][vc_column width=”1/3″][us_message color=”custom” icon=”far|info-circle” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%231c1c1c%22%2C%22background-color%22%3A%22%2380b5dd%22%7D%7D”]Relacja komórki ds. audytu wewnętrznego z komitetem audytu jest ważna, aby upewnić się, że poniżej Zarządu (w strukturze organizacyjnej) nie ma żadnych barier, które mogłyby uniemożliwić podjęcie niezbędnych działań lub odpowiednich decyzji w celu zwiększenia możliwości biznesowych i ograniczenia ryzyka.
Asea Brown Boveri (dla IIA)[/us_message][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”medium” color_scheme=”primary” us_bg_overlay_color=”rgba(221,51,51,0.6)” bg_type=”bg_color” bg_color_value=”#ef5537″][vc_column][us_cta title=”Zapraszam do współpracy” controls=”bottom” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fmarekpanfil.com%2Fpl%2Fkontakt%2F|||” btn_label=”Wyślij zapytanie” btn_style=”7″ btn_size=”18px” btn_icon=”fas|check” button_label=”Check This” button_link=”#” button_color=”white” button_type=”flat” button_icon=”mdfi_navigation_check” button_size=”big” target1=”_self” target2=”_self”][/us_cta][/vc_column][/vc_row]