Jest to pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku. To zbiór studiów przypadków przygotowanych wg tego samego spis streści. Autorzy przeprowadzili wyceny 19 największych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie, w tym: Bogdanka, JSW, KGHM Polska Miedź, Pekao, PKN Orlen, PKO BP, PZU, TVN.

Czytelnicy znajdą praktyczne zastosowanie następujących metody wyceny: zdyskontowanych przepływów pieniężnych, porównawczą, zdyskontowanych dywidend i zdyskontowanych zysków ekonomicznych.

Spis treści

Wycena a cena akcji – Marek Panfil, Andrzej Szablewski

1. WIG20: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Magdalena Mikołajek-Gocejna

Wstęp
1.1. WIG20 – istota i struktura indeksu
1.1.1. Indeksy giełdowe na GPW w Warszawie
1.1.2. Struktura WIG20
1.1.3. Opcje na WIG20
1.1.4. ETF-y, czyli jak kupić indeks WIG20
1.2. Kształtowanie się indeksu WIG20
1.3. Przyszłość WIG20
1.3.1. WIG20 a koniunktura gospodarcza
1.3.2. Przyszłość WIG20 a struktura inwestorów
1.4. W kierunku WIG30
Wnioski

2. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy a inne mierniki kreacji wartości
Robert Sobotnik

Wstęp
2.1. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy
2.2. Realna całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy
2.3. Metodologia badania
2.4. TSR WIG20 w latach 2002–2012
Zakończenie
Aneks
3. WYCENA GRUPY TVN
Małgorzata Wodzińska

4. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA – ORANGE POLSKA
Piotr Zaniewski

5. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON POLSKA ENERGIA
Joanna Górna

6. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO POLAND
Andrzej Staniszewski

7. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA
Wojciech Kiczka

8. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW
Adam Lesiński

9. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ BRE BANKU (mBanku)
Paweł Włodarczyk

10. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE
Emil Wołodźko

11. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROCASH
Jacek Krawiec

12. WYCENA BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE
Marcin Ostaszewski

13. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ
Marzena Polczyk

14. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ KERNEL HOLDING LIMITED
Elżbieta Boryń

15. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ
Daniel Dąbrowski

16. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS
Dorota Ciesielska, Maciej Frąszczak

17. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PEKAO
Dominika Rosik

18. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
Piotr Wasilewski

19. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNIG
Kamil Kondracki

20. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ PKN ORLEN
Maciej Wróblewski

21. WYCENA GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BP
Piotr Siwiec

Wnioski z porównania wycen akcji z ich ceną rynkową
Bibliografia
O Autorach

Wycena spółek z WIG30: Specyfika, Metody, Przykłady

Szczegóły publikacji

Wycena spółek z WIG30: Specyfika, Metody, przykłady

  • Redaktorzy: M.Panfil, A.Szablewski
  • Wydawca: Poltext, Warszawa
  • Rok: 2014
  • Strony:  1-925
  • Strona www: Poltext

Marek napisał

  • Wycena i ceny akcji
  • Wnioski
Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.