Każde liczące się na rynku przedsiębiorstwo buduje swój potencjał i majątek w oparciu o dobra własności intelektualnej. Powstaje jednak pytanie, jak dobra te wyceniać i na jakiej podstawie.

Książka Znaczenie wyceny własności intelektualnej. Proving the worth. Putting a value on intellectual property stanowi zbiór refleksji prawniczych i ekonomicznych na temat zasad wynagradzania twórców i doboru metodologii wyceny.

Pozycja jest adresowana do każdego użytkownika sieci, w szczególności studentów kierunków prawniczych, ekonomicznych i artystycznych, jak też do profesjonalistów, którym poszerzona analiza tej tematyki pozwoli odnaleźć się  w wyzwaniach stawianych w ich praktyce.

Spis treści książki

O serii

Listy z praktyki
1. Joanna Jabłczyńska
2. Marek Tarko
Lista skrótów
Wprowadzenie

Część I Historia doskonałej wyceny przedsiębiorstw

1. Kilka uwag o wynagradzaniu autorów na przestrzeni wieków
Grzegorz Nancka

2. Czarna dziura technologii w innowacyjnej gospodarce a dobra własności intelektualnej
Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk

3. The black hole of ip valuation
Vinay Sharma

Część II Przegląd metod wycen przedsiębiorstw

4. Zasady wyceny metodą zdyskontowanych strumieni pieniężnych
Maciej Stamirski

5. Aktywa niematerialne – przykłady, podobieństwa i różnice w wycenie
Maciej Stamirski

6. Metodyka wyceny nieruchomości
Agnieszka Bieda

7. Business combination (ifrs 3)
Marek Panfil

Część III Horyzont prawny: komercjalizacja dóbr niematerialnych

Copyright
8. Okoliczności wpływające na wysokość wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych w orzecznictwie sądów polskich
Łukasz Maryniak

fashion & style
9. Wizerunek – co trzeba o nim wiedzieć w świecie modelingu
Paweł Biały

10. Factors influencing the assessment of models’ remuneration
Ewa Pietrzak

Patents & Innovations
11. Wzrost wydajności jako miara wartości patentu  – analiza na przykładzie przemysłu energetycznego
Dominik Kurczab

12. Szacowanie kosztów projektów badawczo-rozwojowych we wdrażaniu innowacyjnych technologii
Sławomir Augustyn

Data & personal data
13. Wycena danych – złota XXIwieku
Marek Porzeżyński

14. Data controller’s liability for infringing provisions of regulation (eu) 2016/679
Agnieszka Stępień-Banach

Bibliografia
Edytorzy autorzy
Recenzje
Rekomendacje

książka znaczenie wyceny własności intelektualnej marek panfil

Szczegóły publikacji

Znaczenie wyceny własności intelektualnej

  • Redaktorzy: Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, Sławomir Augustyn, Marek Panfil
  • Wydawca: Difin, Warszawa
  • Rok:2019
  • Strony:  1-652

Marek napisał

  • Rozdział 7: Business combination (IFRS 3)

Do ściągnięcia

Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.