W ciągu ostatnich czterech dekad project finance (PF) okazał się ważną metodą finansowania projektów inwestycyjnych, charakteryzujących się: dużą skalą, długim terminem realizacji, wysokim ryzykiem. Obejmuje ona wielu inwestorów kapitałowych (sponsorów), nabywających udziały w spółce celowej (SPV), a także syndykat banków lub innych instytucji finansowych. Finansowanie jest zazwyczaj zabezpieczone wszystkimi aktywami projektu inwestycyjnego, w tym kontraktami generującymi przyszłe przepływy pieniężne.

Pożyczkodawcy otrzymują zastaw na wszystkich aktywach, co oznacza, że mogą przejąć kontrolę nad projektem w sytuacji niedotrzymania warunków pożyczki. Project finance jest często bardziej skomplikowane niż alternatywne metody finansowania. Tradycyjnie project finance był najczęściej wykorzystywany w przemyśle górniczym, telekomunikacyjnym oraz w sporcie i branży rozrywkowej.

Spis treści książki

Contents
Introduction
Chapter 1 – Overview of Project Finance
1.1.Definition of Project Finance
1.2.Forms of Project Finance
1.3.Project Finance and Other Sources of Financing
1.4.Historical Perspective and Development of Project Finance
1.5.Project Finance versus Corporate Finance
1.6.Stages in Project Finance
1.7.SPV and Transactional Stakeholders
Summary

Chapter 2 – Global Project Finance Market
2.1.Project Finance – Statistics based on Dealogic
2.2.How Does Project Finance In Emerging Markets Differ From Developed Countries?
2.3.What Makes Project Finance Particularly Suitable To Emerging Markets?
2.4.Project Finance Investments post the Financial Crisis
2.5.Recent Trends in Project Finance
2.6.PPI in Europe
2.7.PPI in Poland
Summary

Chapter 3 – Risk Management in Project Finance
3.1.Risk Identification
3.2.Risk Allocation
Summary

Chapter 4 – Financial Statements of Project
4.1.Accounting Principles
4.2 Financial Statements
4.2.1.Income Statement
4.2.2.Balance Sheet
4.2.3.Cash Flow Statement
4.3 Relationship Between the Financial Statements and the Project Cash Flows
4.4.Case Study
4.4.1.Project Financials
4.4.2.Income Statement
4.4.3.Cash Flow Statement
4.4.4.Balance Sheet
Summary

Chapter 5 – Cost of Capital
5.1.Cost of Capital – Introduction
5.2.Cost of Equity
5.2.1 Calculating the Cost of Equity from the CAPM
5.2.2 Calculating the Cost of Equity from the Growth Model
5.3 Interest Rates and the Cost of Debt
5.4 Weighted Average Cost of Capital
5.5 Entity Versus Equity Basis
Summary

Chapter 6 – Methods of Investment Appraisal
6.1.Creating Value for the Investor
6.2.Non-Discounted Cash Flow Methods
6.2.1.Payback Period
6.2.2.Return on Investment
6.3. Discounted Cash Flow Methods
6.3.1.Net Present Value
6.3.2.Profitability Index
6.3.3.Internal Rate of Return
6.3.4 Modified Internal Rate of Return
6.3.5. Discounted Payback Period
6.4. Comparison Between Discounted Cash Flow Methods
6.4.1 Relative and Absolute Measures
6.4.2 Agreement and Conflict Between Measures
6.5. Sensitivity Analysis
6.6. Scenario Analysis
Summary
Annex: Excel’s functions in Investment Appraisal
Bibliography
Glossary of Terms

książka Project Finance with Excel. A Basic Approach

Szczegóły publikacji

Project Finance with Excel. A Basic Approach

  • Autor: M.Panfil
  • Wydawca: Warsaw School of Economics
  • Rok: 2015
  • Strony: 1-133
Podobne książki

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.