W 2020 roku, mimo globalnej pandemii, zakłóceniach w łańcuchach dostaw, Astarta utrzymała pozycję lidera na ukraińskim rynku cukru z 226 tys. ton wysokiej jakości cukru (spadek o 25% r/r), co odpowiada 20% udziałowi.

Grupa była również jedną z pięciu największych ukraińskich operatorów gruntów rolnych i producentów rolnych. Astarta zebrała 811 tys. ton zbóż i nasion oleistych (spadek o 20% r/r). Jej zakład przetwórstwa soi był drugą co do wielkości ukraińską fabryką pod względem ilości przerobu (208 tys. ton, spadek o 10% r/r). Astarta ma wyższą wydajność rolniczą w porównaniu ze średnią ukraińską.

Niskie międzynarodowe i lokalne ceny cukru oraz niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do ​​zmniejszenia produkcji cukru i upraw. Niższe zbiory soi na Ukrainie skutkowały wyższymi cenami i niższymi wolumenami przetwarzanymi lokalnie.

Mimo spadku przychodów o 7%, Astarta zakończyła 2020 r. z wysoką marżą brutto ze sprzedaży (29% wzrost z 20% w 2019r.), marżą EBITDA (27% vs. 17% w 2019r.) i marżą EBIT (16% vs. 5% w 2019r.), dzięki istotnej redukcji kosztów stałych. Wartość EBITDA wzrosła o 44% r/r.

Astarta kontynuowała modernizację swojej floty maszyn rolniczych, wymieniając stare jednostki na nowe, co pozwala na znaczne oszczędności czasu, zasobów ludzkich, paliwa, konserwacji i kosztów personelu.

Wśród technologii, które zostały wprowadzone i z powodzeniem przetestowane w 2020 roku są te, których celem jest zróżnicowanie siewu i aplikacji nawozów oraz monitorowanie upraw za pomocą satelitów i dronów.

Grupa istotnie zmniejszyła swoje zadłużenie na koniec 2020r., dług netto wyniósł 129 mln euro, co dawało bezpieczny wskaźnik 1,14 (dług netto/EBITDA) i oznaczało spadek z 4,82 na koniec 2019r.

Kluczowe informacje nt. Grupy Astarta

  • ASTARTA Holding N.V. jest holenderską spółką publiczną zarejestrowaną w Amsterdamie w Holandii w dniu 9 czerwca 2006 r.
  • W dniu 4 lipca 2006 roku udziałowcy Spółki wnieśli swoje udziały w spółce z siedzibą na Cyprze Ancor Investments Ltd do ASTARTA Holding NV.
  • Po wniesieniu ASTARTA Holding NV jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Ancor Investment Ltd.
  • Ancor Investments Ltd posiada 99,99% udziałów w kapitale spółki „Astarta-Kyiv” LLC (Astarta-Kyiv) zarejestrowanej na Ukrainie, która z kolei kontroluje szereg spółek zależnych na Ukrainie (Grupa)
wyceny przedsiębiorstw na Ukrainie

Szczegóły publikacji

Wycena firmy Astarta Holding NV

Podobne publikacje
książka Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Studia przypadków.
Wyceny przedsiębiorstw Business Valuation (商值——商业价值评估的理论与方法 )
Fundusze private equity – wpływ na wartość spółki wyceny
Wycena przedsiębiorstw. Od teorii do praktyki książka z finansów
Metody wyceny spółki – perspektywa klienta i inwestora publikacja książkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.