W 2020 roku, mimo globalnej pandemii, zakłóceniach w łańcuchach dostaw, Astarta utrzymała pozycję lidera na ukraińskim rynku cukru z 226 tys. ton wysokiej jakości cukru (spadek o 25% r/r), co odpowiada 20% udziałowi.

Grupa była również jedną z pięciu największych ukraińskich operatorów gruntów rolnych i producentów rolnych. Astarta zebrała 811 tys. ton zbóż i nasion oleistych (spadek o 20% r/r). Jej zakład przetwórstwa soi był drugą co do wielkości ukraińską fabryką pod względem ilości przerobu (208 tys. ton, spadek o 10% r/r). Astarta ma wyższą wydajność rolniczą w porównaniu ze średnią ukraińską.

Niskie międzynarodowe i lokalne ceny cukru oraz niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do ​​zmniejszenia produkcji cukru i upraw. Niższe zbiory soi na Ukrainie skutkowały wyższymi cenami i niższymi wolumenami przetwarzanymi lokalnie.

Mimo spadku przychodów o 7%, Astarta zakończyła 2020 r. z wysoką marżą brutto ze sprzedaży (29% wzrost z 20% w 2019r.), marżą EBITDA (27% vs. 17% w 2019r.) i marżą EBIT (16% vs. 5% w 2019r.), dzięki istotnej redukcji kosztów stałych. Wartość EBITDA wzrosła o 44% r/r.

Astarta kontynuowała modernizację swojej floty maszyn rolniczych, wymieniając stare jednostki na nowe, co pozwala na znaczne oszczędności czasu, zasobów ludzkich, paliwa, konserwacji i kosztów personelu.

Wśród technologii, które zostały wprowadzone i z powodzeniem przetestowane w 2020 roku są te, których celem jest zróżnicowanie siewu i aplikacji nawozów oraz monitorowanie upraw za pomocą satelitów i dronów.

Grupa istotnie zmniejszyła swoje zadłużenie na koniec 2020r., dług netto wyniósł 129 mln euro, co dawało bezpieczny wskaźnik 1,14 (dług netto/EBITDA) i oznaczało spadek z 4,82 na koniec 2019r.

Kluczowe informacje nt. Grupy Astarta

  • ASTARTA Holding N.V. jest holenderską spółką publiczną zarejestrowaną w Amsterdamie w Holandii w dniu 9 czerwca 2006 r.
  • W dniu 4 lipca 2006 roku udziałowcy Spółki wnieśli swoje udziały w spółce z siedzibą na Cyprze Ancor Investments Ltd do ASTARTA Holding NV.
  • Po wniesieniu ASTARTA Holding NV jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Ancor Investment Ltd.
  • Ancor Investments Ltd posiada 99,99% udziałów w kapitale spółki „Astarta-Kyiv” LLC (Astarta-Kyiv) zarejestrowanej na Ukrainie, która z kolei kontroluje szereg spółek zależnych na Ukrainie (Grupa)
wyceny przedsiębiorstw na Ukrainie

Szczegóły publikacji

Wycena firmy Astarta Holding NV

Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.