Agenda prezentacji:

 1. Rodzaje technologii – podstawowe definicje oraz uwarunkowania prawne.
 2. Różne podejścia stosowane do wyceny technologii i jej cel – komercjalizacja prac B+R, sprawozdawczość finansowa, postepowanie sądowe, zabezpieczenie zaciąganych zobowiązań.
 3. Metody wyceny technologii – podejście majątkowe, dochodowe, rynkowe.
 4. Wycena technologii w praktyce – omówienie przykładów wyceny start-upu technologicznego, wyceny patentu oraz know-how.

Wycena technologii

Wycena technologii jest ogromnym wyzwaniem i wymagana jest duża ostrożność ze strony biegłego wyceny przedsiębiorstwa.

 • Technologia – jako element składowy przedsiębiorstwa (najpierw wyceniane przedsiębiorstwo, a potem alokowana wartość do wszystkich aktywów generujących wartość)
 • Technologia – jako indywidualny składnik, który może funkcjonować niezależnie (ang. standalone)

Własność intelektualna

Własność intelektualna składa się z trzech elementów:

 • prawo autorskie,
 • własność przemysłowa (patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układu scalonego)
 • know-how.

Cele wyceny technologii

Jakie są cele wyceniana technologii?

 • Ustalenie ceny dla transakcji pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 • Ustalenie najwyższej możliwej ceny jakiej może zażądać operator lub właściciel patentu od wskazanego nabywcy.
 • Estymacja ceny jaką skłonny byłby zapłacić za patent wskazany kupujący.
 • Oszacowanie wartości patentu dla obecnego posiadacza.
 • Oszacowanie utraconych przez posiadacza lub operatora patentu korzyści ekonomicznych w związku z określonym zdarzeniem/naruszeniem praw.
 •  Oszacowanie potencjalnych opłat licencyjnych utraconych przez posiadacza lub operatora patentu w związku z określonym zdarzeniem/bezprawnym użytkowaniem patentu
 • Oszacowanie godziwej ceny rynkowej (FMV) w kontekście transakcji wewnątrz grupy kapitałowej (ceny transferowe)
 • Oszacowanie opłat licencyjnych należnych osobom trzecim w transakcjach pomiędzy niezależnym licencjodawcom i licencjobiorcom
 • Oszacowanie pozostałego okresu użytkowania (remaining useful life) dla danego patentu
 • Fairness opinion (perspektywa finansowa) dotycząca wyceny, opłat licencyjnych, transferu oraz finansowania nabycia elementów własności intelektualnej.

Jak wyceniać technologię?

Precyzyjnie zdefiniowany cel i przedmiot wyceny determinują dobór podejścia i metody wyceny. Wyróżnia się w praktyce trzy podejścia wyceny technologii tj.

 1. kosztowe
 2. dochodowe
 3. rynkowe

Ryzyka podczas wyceny technologii

W celu ograniczenia ryzyka przeszacowania wycenianego przedmiotu (technologii) biegły wyceny przedsiębiorstwa powinien dołożyć należytej staranności, aby zweryfikować jakość uzyskanych od Zamawiającego informacji, prognoz finansowych (w tym trwałość, cykl życia przedmiotu wyceny); odpowiednio dobrać stawki licencyjne. Koszt kapitału – musi odzwierciedlać warunki rynkowe i ryzyko.

Wnioski

Wycena „technologii” jest ogromnym wyzwaniem i wymagana jest duża ostrożność ze strony biegłego wyceny przedsiębiorstwa

 • Dobór metody do precyzyjnie zdefiniowanego przedmiotu wyceny
 • Jakość informacji, prognoz finansowych, stawek licencyjnych mają znaczenie
 • Trwałość, okres życia danego rozwiązania
 • Koszt kapitału – musi odzwierciedlać warunki rynkowe i ryzyko
 • Ograniczenia każdego podejścia i metody wyceny technologii. Jak je zminimalizować?

wycena technologii dr Marek Panfil know how prezentacja

Szczegóły prezentacji

„Wycena technologii” dr Marek Panfil, spotkanie tematyczne pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje! Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?”
Autor: dr Marek Panfil
Rok: 2021
Stron: 82
Prezentacja w pliku PDF do pobrania:

dr Marek Panfil – Wycena technologii

Podobne publikacje

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.