Dr Marek Panfil

Doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych. Doradca strategiczny w zakresie budowy wartości spółki dla akcjonariuszy. Profesor potrafiący z sukcesem łączyć świat akademicki i świat biznesu. Autor / współautor 10 książek i 40 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wycen.

Biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa

 • Marek posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, w tym dwa lata w Ernst & Young (EY) Vancouver (Dział doradztwa transakcyjnego, Zespół ds. wyceny i modelowania finansowego).
 • Z powodzeniem ukończył Chartered Business Valuation (CBV) – poziom I (Wprowadzenie do wyceny), poziom II (Wycena – stopień średniozaawansowany), poziom III (Wycena – stopień zaawansowany), poziom IV (Wycena – specjalne obszary), Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych, Finanse przedsiębiorstwa. Zdobył kanadyjskie doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, w tym wyceny dla potrzeb sporów sądowych.
 • Marek założył i kierował prestiżowymi Studiami Podyplomowymi Metody wyceny spółki kapitałowej (2005-2014) w SGH w Warszawie. Obecnie kieruje Podyplomowymi Studiami Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe w Akademii Leona Koźmińskiego (2019-teraz)
 • Jest współautorem pierwszego w Polsce Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego. Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw stworzonego na zlecenie Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (kwiecień 2011 r.).
 • Marek jest autorem / współautorem 10 książek oraz 40 artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstwa, wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych (w języku polskim, angielskim i chińskim).
 • Marek stosuje indywidualne podejście do Klienta i przygotowuje raporty z wyceny zgodne z polskimi i kanadyjskimi standardami.
 • Prowadzi zajęcia z wyceny przedsiębiorstw w Akademii Leona Koźmińskiego, Francuski Instytut Gospodarczy Sp. z o.o.

Doradca strategiczny i niezależny członek rad nadzorczych

 • Marek jest ekspertem w zakresie długoterminowego budowania wartości spółki dla jej akcjonariuszy.
 • Przez sześć lat pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA (światowy producent miedzi i srebra).
 •  Marek jest niezależnym członkiem RN Niezależny Dom Maklerski SA w Warszawie
 • Przez dwa lata Marek pracował jako Internal Audit Manager w KGHM International Ltd., średniej wielkości spółce górniczej z aktywami operacyjnymi w Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
 • Jest autorem biznesplanów i studiów wykonalności adresowanych do inwestorów finansowych.
Marek Panfil wycena przedsiebiorstw

Profesor

  • Marek pracuje jako adiunkt w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
  • Jego pasją jest prowadzenie szkoleń, wykładów z takich obszarów jak: Corporate Finance (Finanse przedsiębiorstwa), Entrepreneurial Finance (Finanse przedsiębiorczości), Business and Intangible Assets with Excel (Wycena przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych z wykorzystaniem Excela), Project Finance with Excel (Finanse projektów inwestycyjnych z Excel), Value Based Management (Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa).
  • Potrafi budować partnerskie relacje ze studentami (np. był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego SGH Wycena przedsiębiorstwa oraz kierował Klubem Absolwenta Podyplomowych Studiów SGH Metody wyceny spółki kapitałowej).
  • Marek posiada międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne (Akademia Leona Koźmińskiego, SGH w Warszawie, SFU Beedie School of Business i VanWest College w Vancouver w Kanadzie).